Ipt terapi utbildning

 • ipt terapi utbildning


 • Psykodynamisk korttidsterapi utbildning

  Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp. IPT (Interpersonal Psychotherapy) och IPT-A (Interpersonal Psychotherapy for Depressed Adolescents) är evidensbaserade metoder för korttidsterapi för vuxna (IPT) och tonåringar (IPT-A) med depression.

  Ipt utbildning 2023

  Interpersonell Psykoterapi (IPT) är en relationsfokuserad psykologisk behandling som är specifikt framtagen för att behandla depression. Anpassningar har också gjorts till bulimi, PTSD, bipolärt syndrom, social fobi etc. IPT har god evidens genom ett stort antal RCT studier och har andra verkningsmekanismer än KBT.

  Ipt-föreningen

 • IPT-nivå B Utbildningshandledning. Om du gått en teoretisk grundkurs i IPT (nivå A) och vill bli certifierad IPT-terapeut så kan du här läsa mer om det praktiska momentet i utbildningen mot terapeut inom Interpersonell psykoterapi, nivå B. Se utbildningsdetaljer.
 • Psykodynamisk terapi utbildning

  Interpersonell psykoterapi (IPT) är en strukturerad form av psykoterapi som fokuserar på hur problem i mänskliga relationer medverkar till psykologisk stress, och tvärtom; hur psykologiska problem påverkar våra relationer till andra. Terapin kan ge hjälp att bearbeta kriser, t ex ständiga gräl, ny fas i livet eller svår sorg.

  Legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi

   Kursen Interpersonell psykoterapi – teoretisk utbildning, nivå A, omfattar fyra heldagar teoretisk utbildning. Utbildningens kriterier för nationella och internationella utbildningskrav för IPT nivå A omfattar grundkraven för att kunna gå vidare till kursen med kliniska moment, nivå B, utbildningshandledning och bli certifierad IPT-terapeut.

   Affektfokuserad terapi utbildning

  Välkommen att anmäla dig till grundläggande utbildning i IPT, 4 heldagar i Lund september & oktober, samt halvdagsuppföljning i november i Lund eller via videosamtal. Läs mer på

  Arrs ipt

  Kursen Interpersonell Psykoterapi (IPT), nivå A är en teoretisk kurs på fyra dagar (32 timmar) och ges på Högskolan Sapu i Stockholm september + september HT Läs mer och ansök här.

  Interpersonell psykoterapi

  Mentaliseringsbaserad terapi, MBT, utvecklades på talet, även om begreppet mentalisering är betydligt äldre än så. MBT är en behandling vid personlighetssyndrom, såsom emotionellt instabilt personlighetssyndrom eller antisocialt personlighetssyndrom. Målgrupp Vuxna med personlighetssyndrom, med eller utan samsjuklighet.
 • Ipt-föreningen