Företagsekonomi 30 hp

Företagsekonomi kurspaket 2

Företagsekonomi , består av fyra grundkurser i organisation, redovisning, marknadsföring och ekonomistyrning. Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer inom olika tillämpningsområden.


  Företagsekonomi 30 hp distans

Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp inklusive Organisation & beteende, Externredovisning, Kalkylering & budgetering samt Marknadsföring med minst 15 hp godkända eller motsvarande Urval Akademiska poäng i aktuellt ämne Studieavgift kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz. Har du frågor om kursen, kontakta oss.
 • företagsekonomi 30 hp
 • Företagsekonomi 1 su

 • Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp. Denna kurs bygger vidare och fördjupar de kunskaper du fick i den första grundkursen och består av fyra delkurser. Den första delkursen, Teori och modellering, ger dig en verktygslåda inför kommande arbete med utredningar, en förståelse för hur du ska kunna tolka forskning och en grund.
 • Företagsekonomi 1 su

 • Företagsekonomi 1 distans

   28 augusti –14 januari Undervisningsspråk Svenska Behörighet Behörig att registreras är den som följt företagsekonomi A-nivå 30 hp, varav minst 15 hp ska vara godkända. Urval Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %) Avgifter Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

  Företagsekonomi 1 gymnasiet

  Fortsättningskurs i företagsekonomi hp (kurspaket) 30 hp Kursen innehåller följande fem kurser och är endast sökbara i kurspaket: FEKG11 Strategisk organisering: 6 hp: HT/VT: ENG: Litteratur: FEKG21 Strategisk marknadsföring: 6 hp: HT/VT: SV: Litteratur: FEKG51 Finansiell planering och ekonomisk analys: 6 hp: HT/VT: SV.


  Företagsekonomi 2

  I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska. Upplägg De tre första terminerna är gemensamma för alla och syftar till att ge en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet.

  Företagsekonomi a

  Företagsekonomi, fortsättningskurs - finansiell planering - F2 - investeringskalkylering Marknadsföring anteckningar föreläsningar F4, Företagsekonomi, grundkurs, delkurs Ekonomistyrning, 30 hp.

  Företagsekonomi distans

  Valmöjligheter T 5 NEK Matematiska metoder i NEK UTOMLANDS FEK AFFÄRSRÄTT 7, 5 HP Beskattningsrätt Makroekonomisk 7, 5 HP FEK 30 HP teori och politik FEK Perspektiv på Entreprenörskap 8 HP Marknadsformer och företagande 7 HP Ledarskap och HRM 15 HP 8 HP Affärssystem 7 HP 15 HP eller Samhällsek. 7, 5 HP lönsamhetskalkyler Hälsoekonomi och etik 2 NEK 30 HP 7, 5 HP Kredit och.