Offentliga sektorn vad betyder det den

  Offentlig sektor frisyr

Vad är Offentlig sektor? Den offentliga sektorn omfattar statens, kommunernas och regionernas verksamheter och är till stor del skattefinansierad. Exempel på verksamheter inom den offentliga sektorn är vård och omsorg, utbildning, försvarsmakten och infrastruktur. Läs mer om offentlig sektor.


Vad är den offentliga sektorn

Offentlig sektor. En offentlig sektor, allmän sektor eller gemensam sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna, underställt stat, primärkommun och sekundärkommun eller andra politiska enheter. Verksamheter som ofta ingår är hälso- och sjukvård, omsorg, utbildning, rättsväsen, försvarsmakten.
 • offentliga sektorn vad betyder det den

 • Hur finansieras den offentliga sektorn
 • Offentlig sektor engelska
 • Hur finansieras den offentliga sektorn

  Vad heter offentlig sektor på engelska? Det engelska ordet som brukar användas för offentlig sektor är public sector. Offentlig upphandling på engelska är public procurement. 5 viktiga punkter om offentlig sektor. Sveriges offentliga sektor finansieras av skattemedel och syftar till att erbjuda välfärdstjänster.

  Privat sektor

   Vad är offentlig sektor? Den offentliga sektorn omfattar verksamheter inom stat, kommun och landsting som till största delen finansieras med skattemedel, som till exempel vård och omsorg, skolor, rättsväsende, försvarsmakten och infrastruktur.

  Offentlig sektor sverige

  Så fungerar den offentliga sektorn. På Sveriges kommuner och regioners webbplats hittar du information om hur den offentliga sektorn fungerar i Sverige. Här berättas om kommunerna, landstingen/regionen, riksdagen och om EU. Du kan också läsa om regeringens roll, myndigheternas roll, riksdagens roll samt Sverige och EU. Kategorier.


  Tjänstesektor

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och regionernas verksamhet. Även svenska kyrkans offentligrättsliga uppgifter, bland annat kyrkobokföringen före , har inkluderats i den offentliga sektorn.


  Offentlig sektor jobb

  Det som är bra med den offentliga sektorn är att där kan man få hjälp med jobb. Verksamheter som ingår ofta är bland annat sjukvård, omsorg, utbildning, försvarsmakten, kollektivtrafik, rättsväsen(det som uppehåller lagstiftningar lagen). Vad använder offentliga sektorn pengar till? De offentliga utgifterna motsvarar cirka

  Offentlig sektor engelska

 • Verksamheter som ofta bedrivs offentligt är bland annat hälso- och sjukvård, utbildning, rättsväsen, infrastruktur, kollektivtrafik och Försvarsmakten. Tidigare räknade också Svenska kyrkans verksamhet som offentlig. Den offentliga sektorn är underordnade staten, regioner, kommuner eller andra politiska enheter.