Betalningsansvar skatter konkurs

Vad händer med vd vid konkurs

Statens fordringar på skatter och avgifter kan i vissa fall göras gällande trots att juridiska personers konkurs avslutas utan överskott. I skatteförfarandelagen () finns regler om företrädaransvar. Reglerna innebär i korthet att en företrädare för en juridisk person kan göras betalningsansvarig för ett underskott på den.


 • Konkurs aktiebolag personligt ansvar


 • Aktiebolag konkurs skatteskulder

  De åtgärder det handlar om är ansökan om konkurs, ansökan om företagsrekonstruktion eller en betalningsinställelse som följs av en ansökan om ackord eller konkurs. I vissa fall kan också ett beviljat anstånd påverka företrädaransvaret. Mer information om detta finns på Rättslig vägledning.

  Konkurs aktiebolag personligt ansvar

 • Tre frågor om konkurs och personligt betalningsansvar Publicerad: Den ekonomiska osäkerheten som råder idag har aktualiserat flera bolagsrättsliga frågor med anledning av insolvens- och likviditetsrelaterade problem.

 • Aktiebolag konkurs privata tillgångar

  Tidigare. Det finns olika kategorier av fordringar som måste hanteras i en konkurs. Själva konkursförfarandet innebär alltid kostnader, vissa fordringar riktar sig mot själva konkursboet medan andra fordringar ger borgenären rätt till utdelning i konkursen. Det är mycket viktigt att hålla isär de olika kategorierna.
 • betalningsansvar skatter konkurs


  1. Personligt ansvar styrelseledamot

  Personligt betalningsansvar för skatter Enligt Skatteförfarandelagen 59 kap 13§ kan en företrädare för ett aktiebolagbli personligt betalningsansvarig för företagets skatteskulder. Med företrädare avses främst styrelseledamöter och VD.

  Aktiebolag konkurs ansvar

  Utebliven anmälan om F-skatt Sammanfattning En person som bedöms vara legal eller faktisk företrädare för ett bolag kan åläggas personligt betalningsansvar för bolagets obetalda skatter och avgifter. Detta förutsätter att företrädaren uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet inte betalat skatter och avgifter.

  Aktiebolag konkurs konsekvenser

  Företrädaransvar. Företrädare för juridiska personer kan under vissa förutsättningar bli betalningsskyldiga för den juridiska personens obetalda skatter och avgifter. Skatteverket ansöker om betalningsansvar i förvaltningsdomstol. Underliggande fordran Beroende på vilken sorts obetald skatt eller avgift som är aktuell för ett.

  Företrädaransvar skatteverket

   - Personligt betalningsansvar styrelseledamöterna - svarar solidariskt för förpliktelserna – Personligt betalningsansvar för aktieägare vid likvidation. - Vad som krävs för skadestånd - kräver oaktsamhet - Kan bli personligt ansvarig - Skadestånd om lämnar oriktiga uppgifter - Primärt solidariskt.