Återvinning papp kartong

 • Återvinning kartong


  1. Pappersförpackningar kartong

  Jämför aktuella erbjudanden från kvalitetssäkrade leverantörer för återvinning av kartong & papp. Få offerter direkt anpassade efter era behov.

  Sortera papper återvinning

  De förpackningsslag som materialåtervanns mest under var pantburkar, papper (inkl. papp, kartong, wellpapp) och glas. 90 procent av pantburkarna som sattes på den svenska marknaden gick till materialåtervinning. Materialåtervinningsgraden för papper och glas var 85 respektive 83 procent.


  Wellpapp återvinning

  ”Insamling” är det första steget i återvinning av kartong. Återvinningsföretag och företag hämtar avfallspappen på anvisade kartonginsamlingsställen. Majoriteten av insamlingsplatserna inkluderar papperskorgar, butiker, skrotgårdar och kommersiella butiker som genererar kartongavfall.


  Sortera papper kontor

  Ragn-Sells samlar även in, behandlar och säljer returpapper för återvinning till pappersbruk. Allt återvunnet papper som levereras till bruken används på nytt som råvara. Det insamlade returpappret tas omhand i någon av våra egna behandlingsanläggningar. Alla avfall som tillhör kategorin finns i menyn till vänster.


  Återvinning tidningar magasin

   Pappersfiber kan återvinnas gånger. När pappersfiber återanvänds är energibesparingen 70 procent jämfört med tillverkning av ny fiber. Nio av tio svenskar källsorterar förpackningar och tidningar. Men vi kan alltid bli ännu bättre på att återvinna kartong och papper.

  Återvinning kartong

 • Kartong tar längre tid att brytas ner, så det bästa är ändå att lämna dina förbrukade kartonger på återvinningsstation, så att de kan ge liv till nya kartonger. Men det är inte farligt för miljön att lämna wellpapp i din kompost. Förbered dina använda kartonger för återvinning eller kompostering Separera papp från plast.
 • återvinning papp kartong


 • Återvinning papper

  Förpackningar utan vågigt mellanskikt, Kontorspapper, Tidningar, Böcker, Pärmar, Kuvert, Broschyrer, Reklamblad, Kartong Vad händer med wellpapp, löst? Materialet samlas in, sorteras och balas och går till produktion av pappersförpackningar.

  Pappersförpackningar återvinning

  Annars är det vanligt att tjock kartong förses med pålimmade ytskikt. Återvinningen av fibrer från kartong skiljer sig inte så mycket från återvinning av wellpapp. Principen är densamma. Jämfört med användningen av jungfruligt material blir energieffekterna också ungefär samma.