Vilka bränder kan släckas med skum

Kan en pulversläckare ligga ner

En pulverbrandsläckare som hanteras på rätt sätt släcker de allra flesta bränder som uppstår på en arbetsplats och är klassad för att släcka A, B och C bränder. Det effektiva pulvret kväver elden genom att stjäla en stor del av eldens värmeenergi och sedan bryts ner till ånga som ut konkurrerar syret.

Ss-en 3-7

Den vanligaste brandsläckaren är en pulverbrandsläckare på 6 kg som klarar av de flesta medelstora bränder. En brandsläckare med skum, är som det låter, en brandsläckare som sprutar ut skum genom munstycket. Skummet expanderar och breder ut sig så att den täcker elden, där skummet kyler ner och isolerar branden.


 • vilka bränder kan släckas med skum

 • Datummärkning brandsläckare

  Vid större bränder i brännbara vätskor är skum en förutsättning för lyckad brandbekämpning. Vid brand i fibrösa ämnen förhöjer också skumtillsatser effekten på vatten. Därför har skum fått en omfattande användning i synnerhet hos räddningstjänsten, men skum förekommer också i sprinklersystem och andra fasta installationer samt i handbrandsläckare.
 • Pulversläckare giftigt
 • Skum vs pulver

   Brandsläckare fylls med olika släckmedel, pulver, skum eller AVD, vilket gör dem anpassade för olika typer av bränder. Här berättar vi bland annat mer om de olika släckmedlen, hur man kontrollerar sin brandsläckare och förklarar vad släckeffekt är. Olika typer av släckmedel.


  Brandsläckare skum

  kunder och brukare som upphandlar tjänster med brandsläckare. Ordlista. Släckmedel. Vatten. Vatten släcker glödbränder i fibrösa materialoch är utan tillsatser. Vatten kan hällas i avloppet. Släckvätska. Vätskesläckare är släckare innehållande vatten med inblandning av tillsatser för att höja släckeffekten.

  Pulversläckare giftigt

 • De vanligaste är pulver-, vatten-, och skumsläckare. Vad anger klassifikationen Klassifikationen på brandsläckaren anger således vilken typ av brand som kan släckas med respektive släckare.

 • Var ska du sikta när du använder en handbrandsläckare?

  Det finns även brandsläckare med andra bokstavskombinationer, men de är mer avsedda för. På brandsläckarens behållare kan du se vilka typer av bränder den är effektiv mot. En brandsläckare som är märkt med ABC är den typ av brandsläckare som kan användas mot alla typer av bränder. Skum är effektivt mot brand i vätskor såsom.

   Vilken brandsläckare ska man ha hemma

  De flesta andra små bränder kan säkert släckas med vatten – så länge de är detinte kemikalier, olja/fett eller elektriska, använd sedan en mopphink eller diskskål full med vatten för att släcka lågorna. Vilka är de tre huvudsakliga sätten på vilka en brand kan kontrolleras eller släcka elden vän och fiende? Svar: Branden kan.