Hjälp med lägenhet till min psykiskt sjuka som

  Gruppboende schizofreni

Hos oss på Aidera Psykiatri kan du som anhörig få hjälp att hitta rätt behandling till den som är psykisk sjuk genom att snabbt få träffa en eller flera av våra specialister inom psykiatri. Vi erbjuder även stöd och hjälp till dig som nära anhörig i form av rådgivning, samtal, utbildning, föreläsningar med mera.


Bostad först grundprinciper

Boendestöd. En boendestödjare kan hjälpa dig i ditt hem med till exempel planering av matinköp, stöd vid städ, tvätt eller liknande. Boendestödet syftar till att hjälpa dig att möta och hantera vardagslivets olika situationer som kan upplevas svåra till följd av den psykiska ohälsan.
 • hjälp med lägenhet till min psykiskt sjuka som


 • Bostad först socialstyrelsen

 • När en vuxen i familjen inte mår bra – En webbsida där hälso- och sjukvården har samlat olika sätt som du kan få hjälp på när en vuxen i familjen inte mår bra. Kuling - En mötesplats och en informationssida för dig som har en förälder med psykisk ohälsa. Här kan du få information om psykiska sjukdomar och chatta med andra.
 • Vad är sol boende


 • Bostad först socialstyrelsen
 • Särskilt boende socialpsykiatri

  Som närstående till någon som har en psykossjukdom kan du vara ett stort stöd för den som är sjuk. Det kan vara jobbigt och svårt, och kan ibland innebära ett stort ansvar. För att orka i längden är det viktigt att du tar hand om dig själv och får stöd och avlastning.

  Sol boende psykiatri

   När en vuxen i familjen inte mår bra – En webbsida där hälso- och sjukvården har samlat olika sätt som barn kan få hjälp på när en vuxen i familjen inte mår bra. Kuling - En mötesplats och en informationssida för barn som har en förälder med psykisk ohälsa. Här kan barnet få information om psykiska sjukdomar och chatta med.

  Boende för psykiskt sjuka stockholm

  Du kan boka en tid med hen för att gå igenom din ekonomiska situation och undersöka vilken hjälp som finns att få. Prata med en sjuksköterska eller läkare som kan hjälpa dig att kontakta kuratorn. Kommunens rådgivare. I varje kommun finns budget- och skuldrådgivare. Till dem kan du vända dig för att få råd om din ekonomi.

  Vad är sol boende

  beskriver insatser till barn och unga, med fokus på LSS, samt annat samhälls-stöd som kan underlätta för familjer som har ett barn med funktionsnedsätt-ning. Handboken riktar sig framförallt till handläggare och utförare av olika LSS-insatser, men även till beslutsfattare och chefer inom kommunen som arbetar med planering av verksamheter.

  Boende för psykiskt sjuka göteborg

  anhöriga, väljer att inte prata om sjukdomen. Dessutom kan den upplevda skammen bidra till att psykiskt sjuka föräldrar inte inkluderar sina barn i sjukdomssituationen på grund av att de upplever eller intalar sig själva att barnen inte märker av problemen (Socialstyrelsen, a). Barn till föräldrar med psykisk sjukdom Prevalens.