Gravar funna i lund

Ben bevaras dåligt i

  Sök efter graven via Svenska Gravar. SÖK EFTER EN GRAVPLATS. Klicka på länken ovan så kan du söka efter gravsatta på alla våra begravningsplater i Lund - ja, även på andra ställen i Sverige. Svenska Gravar ger allmänhet och andra intressenter möjlighet att söka i databaser med information om gravar och gravsatta på ett stort.

› bloggar › lunds-storsta-gravfalt-fran-romersk-jarnalder.

John Karlzén. Ingeborg Kastman. Asta Kihlbom. Curt Kihlstedt. Sven T. Kjellberg. (föregående sida) (nästa sida) Norra kyrkogården i Lund. Gravsatta efter begravningsplats. Gravsatta i Lund.

I samband med underhållsarbeten på

Huvudsida; Introduktion; Deltagarportalen; Bybrunnen; Senaste ändringarna; Slumpartikel; Skapa en bok; Ladda ned som PDF; Utskriftsvänlig version.


Vid grävningar bredvid Botulsfsplatsen i

Vid grävningar bredvid Botulfsplatsen upptäcktes flera gravar med träkistor och ben.

Boplats bronsålder gravar järnålder

By Peter Carelli. More than 10, medieval graves have been documented in one way or another in connection with excavations in what was once cemetery ground in the town of Lund. The material from the graves shows relatively large uniformity regarding burial practices.


 • gravar funna i lund


  1. Själva kyrkan har inte hittats

  Lunds domkyrka är en kyrkobyggnad söder om parken Lundagård i centrala Lund. Den är domkyrka i Lunds stift och församlingskyrka för Lunds domkyrkoförsamling. Byggnaden [ redigera | redigera wikitext ].

  Medeltida gravar och människor

  Fyra av studentnationerna i Lund har så kallade nationsgravar, där medlemmar av nationerna ligger begravda. Dessa gravar tillhör Västgöta, Smålands, Sydskånska och Göteborgs nationer. Även Skånska nationen vårdar en grav, tillhörig en av nationens vaktmästare.

  Men det går kanske ändå

 • Vid grävningar bredvid Botulfsplatsen upptäcktes flera träkistor med rester av gamla Lundabor.

 • Men det går kanske ändå