Hjärtinfarkt kvinna

Symtom på hjärtinfarkt hos

Hjärtinfarkt är en ledande dödsorsak bland kvinnor och män i Sverige. Av alla som drabbas av akut hjärtinfarkt utgör kvinnor cirka en tredjedel. Traditionella kardiovaskulära riskfaktorer är huvudsakligen desamma hos båda könen. Kvinnor insjuknar i hjärtinfarkt cirka år senare i livet än män.

Av alla som drabbas av

Hjärtinfarkt är den främsta dödsorsaken hos både kvinnor och män. Vanliga symtom är tryck över bröstet, bröstsmärtor och en strålande känsla ut i armen och ner i magen. Men för många, särskilt kvinnor, känns det helt annorlunda. Här hittar du vanliga symtom och tidiga tecken som kan avgöra om du drabbats av en hjärtinfarkt.


För kvinnor kan symtomen

Män som är under 60 år löper tre gånger större risk att få en hjärtinfarkt än kvinnor i samma ålder. En förklaring till skillnaden kan vara en skyddande effekt av det kvinnliga hormonet östrogen. Men ju äldre en kvinna blir, desto lägre halt av östrogen får hon i blodet och riskerna ökar.
 • Symtom på hjärtinfarkt hos

 • Du har en obehaglig känsla

  Symtom på hjärtinfarkt hos kvinnor, smärta, stråla ut, värk eller smärta i bägge armarna, framförallt i vänster arm, smärta i nacken, ryggen, käkarna eller magen, kallsvett. trötthet, andnöd, yrsel,illamående, kräkningar, stress, brustet hjärta, takotsubo, behandling, riskfaktorer.

  Det mest typiska symtomet vid

 • Här är symptomen för en kvinnlig hjärtinfarkt – och hur du ska agera! En hjärtinfarkt hos en kvinna kan se annorlunda ut än hos en man. Här får du veta vilka symtom du bör vara uppmärksam på och hur du kan agera om du eller din väninna drabbas!.


 • Det mest typiska symtomet vid
 • hjärtinfarkt kvinna


  1. Värk i käkarna, tyngdkänsla

  Hjärtinfarkt hos kvinnor. Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar. Detta gäller för både kvinnor och män. Däremot så brukar kvinnor drabbas i genomsnitt tio år senare än män. Kvinnor känner ofta en extrem trötthet veckorna innan infarkten.

  De största riskerna för att drabbas

  Akut hjärtinfarkt orsakas oftast av en blodpropp i hjärtats kranskärl, vilket gör att blod- och därmed syretillförseln förhindras. Typiska symptom är obehag/tryck/smärta i bröstet, ibland strålar smärtorna ut i den ena eller båda armarna, halsen, käkarna och/eller mellan skulderbladen. Även illamående, andnöd (andfåddhet) och.

  Kvinnor har mindre hjärtan med

   Vanliga tecken är andfåddhet, trötthet och hosta på natten, vilket också kan göra det svårt att sova. 4. Kallsvettningar. Den plötsliga uppkomsten av kallsvettningarna kan vara 1 av många symtom på hjärtinfarkt hos kvinnor. Forskning har visat att många kvinnor kan uppleva kallsvettning i samband med hjärtattack.