När betalas sista hyran vid uppsägning

Enligt 12 kap. 20 § jordabalken

Vad gäller uppsägningstiden måste du, såvida inte annat är avtalat, betala hyran under hela perioden. Det innebär att du är skyldig att betala hyran vid den avtalade förfallodagen även under maj månad.

Vad gäller uppsägningstiden måste du, såvida

Uppsägning från hyresavtal gäller med uppsägningstid. Hyresavtalet ovan har en uppsägningstid om två månader. Det innebär att om du säger upp avtalet den 15 juni är uppsägningstiden två månader från och med månaden juni.

 • när betalas sista hyran vid uppsägning
 • Uppsägning ska ske skriftligen

   Vid uppsägning är det hela kalendermånader som räknas, vilket betyder att om du säger upp lägenheten 10 januari måste du betala även för februari, mars och april. Vill du att avtalet ska avslutas sista mars måste du alltså säga upp avtalet senast sista december.

  Ett hyresavtal på obestämd tid

  Den sista hyran ska då betalas den sista dagen i månaden innan du flyttar. Låt oss säga att du sade upp kontraktet den sista maj med en uppsägningstid om tre månader. Hyreskontraktet upphör då att gälla den sista augusti, vilket innebär att den sista hyran ska betalas in den sista juli.

  Du är skyldig att betala hyran

  Huvudregeln enligt hyreslagen är att hyran ska betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. När en hyresgäst inte betalar hyran i rätt tid, eller inte alls, bör en betalningspåminnelse skickas cirka en vecka efter förfallodagen.

   Är ditt hyresavtal tidsbestämt.

  När du säger upp ditt hyreskontrakt är det viktigt att du gör det i tid, senast den sista vardagen i månaden. På det här sättet slipper du betala hyran för ytterligare en månad, eftersom den vanligaste uppsägningstiden är tre månader från att uppsägningen mottagits av din hyresvärd och alltid gäller från månadsskiftet.

  Om jag sa upp min

 • Uppsägning. Enligt 3 § gäller ett hyresavtal på obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid har avtalats. Ett hyresavtal på obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla. Om hyresgästen säger upp avtalet gäller 1 månads uppsägningstid.


 • Om jag sa upp min

 • › Stöd och råd

  Vid upprepade förseningar med hyresinbetalningar skickar vi ett varningsbrev, en så kallad rättelseanmaning, där vi informerar om att uppsägning kommer att ske vid fortsatta upprepade sena hyresinbetalningar. Hela hyran betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början.