Sanering råttor malmö

Råttfälla malmö

Skadedjur kan till exempel vara aktiva getingbon, levande myror, råttor och möss. Försäkringen täcker sanering av lösöre inom bostadshuset med undantag för kläder, textilier och matvaror. Kostnaden för sanering ska inrymmas i försäkringsbeloppet och inte överstiga egendomens värde.


Malmö stad parkförvaltningen

Råttor i din fastighet eller bostad. Om du har problem med råttor i din fastighet eller bostad bör du i första hand kontakta din fastighetsägare. De har vanligtvis avtal med saneringsbolag som kan ge dig snabb hjälp. Om du har råttor i fastigheten eller avloppet.

Anticimex eller nomor

  Inom affärsområdet Skadedjur erbjuder vi skadedjursbekämpning, hundsök vid problem med råttor och vägglöss, fågelskydd för fastigheter, besiktningar för att kartlägga förekomst av virkesförstörande insekter samt utbildningar om skadedjur för bostadsrättsföreningar och företag.

Råttor malmö stad

Kontakta din fastighetsägare. Om det är problem med råttor på grund av överfulla sopkärl kan du kontakta VA Syd. VA Syd kan utreda om det behövs fler kärl eller mer frekventa tömningar. Råttor på allmän mark och torg: kontakta fastighets- och gatukontoret.


 • Skadedjursbekämpning malmö

 • sanering råttor malmö
 • Nomor malmö

  Vårt digitala skadedjursskydd övervakar husets skrymslen och vrår dygnet runt och larmar omedelbart oss om aktivitet från möss och råttor upptäcks. På så sätt kan du få snabb hjälp, undvika kostsamma skador och känna dig lite tryggare i hemma. Läs mer om Smart Hushälsa.


  Sanering skadedjur

  Råttor rör sig i lodräta utrymmen och påträffas oftast utomhus i marken, under byggnader eller i avloppssystem. De söker sig ofta in i byggnader och en springa på 13 mm räcker för att de ska tas sig in. Råttor är dessutom duktiga klättrare och kan hoppa upp till 1,5 m.

  Skadedjursbekämpning malmö

 • Vi utför allt från förebyggande skadedjurskontroll till bekämpning och sanering i Malmö. Utöver skadedjurssaneringar utför vi även miljösaneringar som till exempel mögelsaneringar och klottersaneringar. Nomor utför tjänster i hela Sverige men värnar om närheten till slutkonsumenterna ‒ vi är din saneringsfirma i Malmö helt enkelt!.
 • Sanering skadedjur

  1. Sanering insekter

  Råttbekämpning utomhus med råttgift. En annan effektiv metod för att bekämpa råttor utomhus är genom användningen av råttgift. Något som blivit förbjudet för privatpersoner att använda i samband med nya EU-bestämmelser Sedan dess har det enbart hanterats av skadedjursbekämpare och innehavare av en så kallad 1SO licens.