Jobb och utvecklingsgarantin nya regler

 • Jobb- och utvecklingsgarantin ersättning efter 450 dagar
 • Jobb- och utvecklingsgarantin a-kassa

  Det är ett program som består av individuellt utformade insatser och stöd, kombinerade med att du aktivt söker jobb. Målet är att du så snabbt som möjligt ska bryta din arbetslöshet. För vem. Du kan ha möjlighet att delta i jobb- och utvecklingsgarantin om du har varit arbetslös länge och är inskriven som arbetssökande hos oss.


  Aktivitetsstöd nya regler

  12 oktober Information för dig som ska delta i programmet jobb och utvecklingsgarantin. Webbinariet är indelat i sju delar: Vad är jobb- och utvecklingsgarantin, för vem, så får du ett beslut, ersättning, aktiviteter och stöd, anställningsstöd, villkor och regler.

  Arbetsförmedlingen jobb- och utvecklingsgarantin

   Nya regler har införts i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti. De ger dig bättre stöd under praktiken. Läs mer om jobb- och utvecklingsgarantin.
 • jobb och utvecklingsgarantin nya regler
 • Jobb- och utvecklingsgarantin semester

  Tillfälligt uppehåll i jobb- och utvecklingsgarantin. Du kan få ersättning för tillfälliga uppehåll i högst 20 dagar under en tolvmånadersperiod. Tillfälligt sommaruppehåll i en utbildning. Du kan få ersättning för max 10 dagars uppehåll i en utbildning under juni–augusti.

  Jobb- och utvecklingsgarantin ersättning

  Jobb- och utvecklingsgarantin. Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) är en arbetsmarknadsåtgärd som regeringen Reinfeldt införde efter regeringsövertagandet , men som trädde i kraft först juli [ 1] Det ersatte den tidigare arbetsmarknadspolitiska åtgärden Aktivitetsgarantin.

  Jobb- och utvecklingsgarantin ersättning efter 450 dagar

 • Om du deltar i ett av Arbetsförmedlingens program, är över 25 år och är utförsäkrad från a-kassan kan du få ersättning med 65 procent av din tidigare lön så länge du är medlem i a-kassan. Är du över 25 år och deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, men inte uppfyller villkoren för a-kassa, kan du få kronor per dag i.

 • Jobb- och utvecklingsgarantin ledighet

  1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer som varit arbetslösa under lång tid individuellt utformade insatser för att de så snabbt som möjligt skall få arbete. 2 § Inom ramen för jobb- och.

   Är jobb- och utvecklingsgarantin pensionsgrundande

  Programmets syfte är att ge stöd och vägledning så att deltagarna kan komma ut i arbetslivet igen. Efter dagar i jobb- och utvecklingsgarantin är Arbetsförmedlingen skyldig att hitta ett jobb till den som fortfarande är inskriven. I den här artikeln ska vi titta närmare på de hjälpinsatser som finns. Denna artikel är baserad på.