Arbetsmiljöverket farliga ämnen

Arbetsmiljöverket epoxi

Några vanliga farliga ämnen är. Asbest; Kvarts (damm) Härdplaster ; I övrigt kan många byggnadsmaterial såsom färg, fogmassa, isolering, våtrumsskivor, betongprodukter etc. innehålla vissa farliga ämnen som gör att man måste använda sig av olika sorters skyddsutrustning.


Riskbedömning kemikalier mall

Sätt upp skyltar med faropiktogram invid områden, lokaler och inhägnader där så stora mängder farliga kemiska produkter lagras att det har betydelse för säkerheten. Skyltar med förbud, andra varningar och påbud ska också sättas upp där det behövs för säkerheten. Läs mer under rubriken skyltning nedan.

 • Du behöver använda en kemikalie i ditt arbete. vad gäller?


 • arbetsmiljöverket farliga ämnen

 • När måste, enligt arbetsmiljölagen, skyddshjälm användas på en byggarbetsplats?

  Kemiska arbetsmiljörisker (AFS ), föreskrifter. Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

  Du behöver använda en kemikalie i ditt arbete. vad gäller?

 • Kemiska ämnen finns överallt i arbetslivet och i vardagen. Vissa av dem är skadliga för hälsan, explosiva eller brandfarliga. Det handlar till exempel om vissa rengöringsmedel, hårfärger, läkemedel, PFAS och bekämpningsmedel. Ett ämne anses som farligt om det kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall.
 • Riskbedömning kemikalier arbetsmiljöverket

  Arbete med mycket farliga ämnen. Nedan finns länkar till listor med de ämnen som inte får användas på svenska arbetsplatser (Grupp A) och de ämnen som får användas endast efter tillstånd från Arbetsmiljöverket (Grupp B). Information finns också om hur man gör när man söker tillstånd om man måste arbeta med ämnen som finns på.

   Härdplaster arbetsmiljöverket

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS Kemiska arbetsmiljörisker handlar om vilka rutiner som ska finnas i företag som arbetar med farliga ämnen. Farliga ämnen är bl a de ämnen som är märkta med faropiktogram. Rutiner som måste fungera och exempel på hur ni kan lägga upp dem.


 • Arbetsmiljöverket epoxi
 • Afs 2005:18

   Förbud mot att hantera ämnen i grupp A. Normalt är det förbjudet att hantera cancerframkallande ämnen i grupp A då det finns kraftiga restriktioner för hanteringen. Det enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker AFS , ändrad och omtryckt i AFS Du hittar en lista över alla kemiska ämnen i grupp A längst ner.


  Kemikaliehantering arbetsmiljöverket

  Du kan också känna irritation i luftvägarna. För cirka ämnen eller ämnesgrupper finns hygieniska gränsvärden. Läs mer om dessa på sidan om gränsvärden. Gränsvärden. Partiklar i luften kan skada dig även när de inte innehåller farliga ämnen. Läs mer om detta på sidan om damm, rök och dimma. Läs också sidan om nanomaterial.