Vridmoment kraft

Beräkna vridmoment hävarm

Vridmoment eller kraftmoment är ett mått på en krafts förmåga att vrida ett objekt kring en viss axel. Det kan också beskrivas som den hävstångsverkan som kraften ger upphov till. Vridmomentet beror av kraften som verkar på hävarmen och hävarmens längd.

Vridmoment engelska

 • Kraftmoment, ibland benämnt som vridmoment eller bara moment. Ett exempel på ett kraftmoment är en skiftnyckel som vrider ska vrida en skruv. Där finns en rotationspunkt \(A\), en arm, \(l\), och en vinkelrät kraft \(F\). Med arm avses avståndet mellan vridpunkten och den vinkelräta kraften. \[ M = Fl \] Figur 1.
  1. Kraftmoment formel

  Fysik 2 Kraftmoment - Introduktion. Introduktion av begreppet kraftmoment (även kallad vridmoment) Förklaring av begreppen vridande kraft och momentarm, samt exempel på hur man kan beräkna.

  Vridmoment enhet

  Effekt. Vridmoment (Md) Nm. Varvtal (n) 1/min. Effekt (P) kW. Här kan du räkna ut vridmomentet om du vet effekten och varvtalet eller effekt om du vet varvtalet och vridmomentet.
 • Vridmoment bil

 • Yttre och inre vridmoment

  När vi använder oss av hävstången så vrider vi den runt vridpunkten med hjälp av hävarmen. Det som uppstår då kallas för vridmoment. Vridmomentet bygger även det på mekanikens gyllene regel, det vill säga att det vi vinner i kraft förlorar vi i väg. Vridmomentet = kraften * hävarmen. Enheten för vridmoment är Newtonmeter (Nm).
 • Vridmoment engelska
 • Vridmoment motor

  Effekt kan beskrivas som antingen kraft X hastighet eller energi/tidsenhet. Effekt är detsamma som arbetsförmåga. Kraft X hastighet blir på motorspråk översatt till vridmoment X varvtal. Alltså: effekten = vridmomentet X varvtalet. Vridmoment = kraft X hävarm, vilket är samma fysikaliska egenhet man mäter med en momentnyckel.


  Vridmoment bil

  Kraft Vridmoment; Definition: Ström är den hastighet som arbetet utförs eller energi överförs. Vridmoment är en krafts tendens att rotera ett föremål kring en axel (eller stöd- eller vridpunkts). Precis som en kraft är en push eller en pull, kan ett vridmoment betraktas som en vridning. Symbolen för vridmoment är τ, den grekiska.

  Kraftmoment fysik 2

   Kraft mot vridmoment Kraft och vridmoment är två mycket viktiga begrepp som diskuteras under fysiken. Båda dessa begrepp spelar en viktig roll inom områden som mekanik, teknik och nästan alla.

 • vridmoment kraft