Ansökan om slutbesked stockholm

Slutbesked bygglov

Intyget är ett underlag för slutbesked. Du behöver bara göra lägeskontroll om det står i bygglovets startbesked eller om din bygglovshandläggare begär det. Då behöver du skicka in ett intyg om gjord lägeskontroll för att få slutbesked. Utstakning och lägeskontroll, Boverkets webbplats. Du kan beställa lägeskontroll av.

Startbesked i efterhand

 • Följ och komplettera din ansökan och anmälan. Du kan komplettera ditt ärende på olika sätt beroende på hur du startade ditt ärende: Visa allt i listan. Via e-tjänst. Via blankett. Uppdaterad
 • ansökan om slutbesked stockholm
 • Bygglov stockholm ärenden

  En begäran om slutbesked görs skriftligt och vilka handlingar som du ska skicka in med din begäran om slutbesked framgår av startbeskedet. Ett slutbesked är ett beslut som fattas när du har byggt färdigt och visat att det du har byggt uppfyller alla krav som ställts.

 • Startbesked i efterhand
 • Bygganmälan stockholm

  Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av Ansökan om fastighetsbildning. Vasagatan 50, 3 tr, 20 Stockholm (besöksadress) Lokalkontor.

  Bygglov giltighetstid boverket

  Om slutbesked Byggnadsnämnden ska vid en ansökan om slutbesked granska om byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt tidigare beslut och enligt plan- och bygglagen. En byggnad får inte tas i bruk förrän nämnden har beviljat slutbesked. För bostadshus lämnas ofta ett interimistiskt slutbesked som innebär att byggnaden.

   Intyg om utförd lägeskontroll

  Beslut om interimistiskt slutbesked: (PUL) Skrivelse Ut: Kommunicering Beslut om interimistiskt slutbesked till BH och KA: (PUL) Skrivelse In: Inför slutbesked (rev slututlåtande interimistiskt, förtydligande vilken bostad det gäller) _2_ (,40 KB) Ritning In: Situationsplan.
 • Lägeskontroll stockholm


 • Byggnadsnämnden stockholm

   Granskad: 23 januari Lyssna. Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda.


  Lägeskontroll stockholm

  Du ansöker om lov eller gör en anmälan via e-tjänsten eller med blankett. Sök via e-tjänst. Sök lov eller gör en anmälan i vår e-tjänst. Logga in med bank-id och följ sedan de olika stegen. När ansökan är klar får du direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer. Sök lov eller gör en anmälan. Sök med blankett.