Vad är bronk på svenska

  Bronker inflammation

Bronker, Bronchus, är större luftrör som förgrenar sig från luftstrupens (trachea) nedre ände. Luftstrupen förgrenar sig till en höger- respektive vänsterbronk, där den högra bronken (Bronchus principalis dexter) är kortare och har en lite större diameter än den vänstra (Bronchus principalis sinister).

Vad är bronker

Bronkit innebär inflammation i luftröret eller i bronkerna, som är luftrörets förgreningar ut i lungorna. Bronkit kan antingen vara akut eller kronisk. Kronisk bronkit är en ständig inflammation i luftvägarna, oftast orsakad av cigarettrök. Det kallas därför ibland rökhosta.

Bronkerna hosta

svensk engelsk. Bronkit är en inflammation som sitter djupt ner i luftrören (bronkerna) och som leder till att stora mängder slem bildas och måste hostas upp. En vanlig orsak till bronkit är rökning (rökhosta). Akut bronkit (luftrörskatarr) är ett vanligt sjukdomstillstånd.


 • vad är bronk på svenska


 • Alveoler

 • Bronkit är en inflammation i luftröret eller i bronkerna, som är luftrörets förgreningar ut i lungorna. Bronkit kan antingen vara akut eller kronisk. Akut bronkit kallas även för luftrörskatarr och kan drabba både barn och vuxna. Luftrörskatarr beror oftast på en luftvägsinfektion, nästan alltid orsakad av virus.


 • Vad är alveoler

  bronk. (anatomi) större luftväg (rörformat organ) som leder andningsluft i lungorna. Luftstrupen förgrenar sig först i två huvudbronker, en till varje lunga. Varje huvudbronk förgrenar sig sedan åtskilliga gånger, och alla dessa rör kallas bronker, ända tills de blivit så små att de förlorat sitt väggbrosk; dessa minsta.


  Bronker 1177

  Bronkkonstriktion. Bronkkonstriktion är när lungans luftvägar drar ihop sig genom att dess glatta muskulatur kontraherar. Också förträngning av luftvägarna på grund av slem kallas för bronkkonstriktion. Symptom är hosta, ronki och andnöd. Bronkkonstriktion är ett obstruktivt tillstånd.

  Bronkioler

   Vad betyder bronk? Vad betyder. bronk? luftrör var och en av luftstrupens förgreningar till och i lungorna || - en; - er. Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, e upplagan Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex.

  Luftrör korsord

  Vad är en synonym och ett motsatsord? Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.
 • Alveoler