Förstadagsintyg ersättning

Sjukintyg i efterhand

Normalt behövs inget läkarintyg de första sju dagarna i en sjukperiod. I vissa fall kan en patient behöva läkarintyg från en tidigare tidpunkt. I de fallen kan hen själv ge dig information om det. Gäller det smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att patienten inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Sjukintyg försäkringskassan

Här kan du ladda ner ett intyg som visar vilka ersättningar du har eller har haft från Försäkringskassan de senaste 2 åren. Ladda ner intyg om ersättningsperioder Det här ingår i intyget: Dagpenning till totalförsvarspliktiga Föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning (vab) Graviditetspenning.

Sjukintyg arbetsgivare

Ett sådant krav på intyg ska vara skriftligt och får inte gälla längre än för ett år. Har du frågor om när din arbetsgivare kan begära sjukintyg från dig kan du kontakta Unionen. Arbetsgivaren har rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men kan kräva det tidigare. Då kan du gå miste om sjuklön för de dagar läkarintyg.

Förstadagsintyg mall

Avgifter för intyg, hälsokontroller och vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Barn och ungdomar under 18 år betalar samma pris som vuxna. Vårdgivare som har avtal med Region Stockholm kan utfärda intyg. Du kontaktar den mottagning som är mest lämplig för det du behöver intyg för.
 • Förstadagsintyg regler


 • Vad händer om man inte lämnar sjukintyg

  Här hittar du som arbetsgivare information om sjuklön, sjukpenning under de första 90 dagarna och alternativ till sjukskrivning. Du får också kunskap om ditt rehabiliteringsansvar. Dag 1–14 Medarbetaren sjukanmäler sig till dig som är arbetsgivare. Du bedömer sedan medarbetarens rätt till sjuklön.


   Sjukintyg dag 8

  Förstadagsintyg: När och varför arbetsgivare kan begära det vid sjukdom. Att hantera sjukfrånvaro på arbetsplatsen kan vara en utmaning för både arbetsgivare och anställda. När en.

  Förstadagsintyg regler

 • Nedan följer en sammanfattning av regeringens åtgärder på socialförsäkringsområdet till följd av coronapandemin. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra konsekvenserna för arbetsgivare. Under respektive åtgärd står hur länge den gäller.

 • Läkarintyg efter 7 dagar

   Utskriftsdatum: Beskrivning 43 (46) Dokumentnamn: Avgiftshandboken - patientavgifter Region Gävleborg Dokument ID: Giltigt t.o.m.: Revisionsnr: 12 Grundavgift tillkommer En grundavgift vid vaccinering på kr per varje vaccinationstillfälle tillkommer, oavsett om ett eller flera vaccin injiceras.
 • förstadagsintyg ersättning