Sjukdomar eller tillstånd som likar stroke

Neurologiska diagnoser

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus.


Små proppar i hjärnan symtom

Feber vid akut stroke beror oftast på infektion (luftvägar inklusive aspiration, urinvägsinfektion) eller djup ventrombos och är ej en följd av stroke i sig. DIFFERENTIALDIAGNOSER Utöver differentialdiagnoser till stroke beskrivs här även några tillstånd som i regel ger neurologiska symtom med duration mindre än 24 timmar.

  Ovanliga neurologiska sjukdomar

Högt blodtryck, rökning, övervikt/fetma, osund livsstil, diabetes och hjärtsjukdomar ökar risken för stroke. Även stress och depression kan ge ökad risk. Här kan du läsa mer om hur du minskar risken för blodproppar och stroke.

Neurologiska sjukdomar 1177

Stroke som också kallas slaganfall kan man få på två sätt: genom hjärninfarkt eller hjärnblödning. Stroke är ett mycket allvarligt tillstånd och måste omgående behandlas på sjukhus. Stroke kan leda till bland annat förlamning, talstörningar och personlighetsförändringar.
 • Neurologiska sjukdomar 1177
 • Moyamoya syndrom

  Schizofreni eller bipolär sjukdom, Stroke (cerebrovaskulär sjukdom) Ovanligt hälsotillstånd där den enskildas tillstånd och symptombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid; En mer detaljerad beskrivning av riskgrupperna finns här. Senast publicerat om riskgrupper. Slutrapportering riskgrupper covid, 8 december (pdf).


 • sjukdomar eller tillstånd som likar stroke

 • Neurologisk sjukdom symtom

 • Cerebrovaskulär sjukdom. Samlingsbegrepp som innefattar stroke, TIA, asymtomatisk kärlsjukdom i hjärnan, cerebral venös trombos m m. Stroke. Snabbt påkommande fokal störning av hjärnans funktion med symtom som varar minst 24 timmar eller leder till döden, där orsaken inte uppenbarligen är annan än vaskulär.
 • Vad är neurologiska sjukdomar

   Fysiska skakningar är de som uppstår när musklerna rycker eller skakar utan att du har kontroll över det. De kan orsakas av sjukdomar som Parkinsons sjukdom, epilepsi, multipel skleros, stroke eller en annan neurologisk sjukdom. Fysiska skakningar kan också bero på läkemedelsskador, infektioner, skador eller andra medicinska tillstånd.

  Neurologiska sjukdomar lista

  De uppgifter som ingår i statistiken är antal patienter och antal vårdkontakter med specialistvården uppdelade på sjukdom eller symtom. Sjukdomarna och symtomen i statistiken baseras på det tillstånd som var anledningen till vårdkontakten, vilket kallas för kontaktens huvuddiagnos. Denna klassas enligt ICDSE.
 • Neurologisk sjukdom symtom