Hur går kub ultraljud till

  Kub-test statistik

KUB består av ett blodprov och en ultraljudsundersökning. Provet kan inte ge helt säkra svar, bara en uppskattning. Det kan behöva kompletteras med andra prov för att ge ett helt säkert svar. KUB erbjuds endast i en del regioner och till vissa gravida. KUB är frivilligt, precis som all annan fosterdiagnostik.
 • Kub-test fördelar och nackdelar

 • Kub-test resultat 1 på 20000

   Hur går ett KUB-test till? Ett blodprov tas i armvecket, för att sedan följas upp med ett ultraljud, där barnmorskan mäter en speciell del i fostrets nacke. Om blodprovet är färdiganalyserat vid tiden för ultraljudet kan man få resultat på plats. Första steget i KUB-testet är ett blodprov. Foto: Istock.


  Blodprov kub vad mäts

  Ett ultraljud kan göras under hela graviditeten. Alla gravida brukar erbjudas ultraljud någon gång mellan vecka 18 och Ultraljudsundersökningen kan också visa hur länge graviditeten har pågått, om det finns fler än ett foster och hur moderkakan sitter. En del gravida får även göra vaginalt ultraljud, ultraljud som en del av KUB.

  Kub-test pris

  KUB (Kombinerat ultraljud och blodprov) KUB görs i tidig graviditet, vv+6. Undersökningen är ett sätt att ta reda på sannolikheten att ett foster har en kromosomavvikelse. Sannolikheten för kromosomavvikelse ökar med stigande ålder hos kvinnan.

  Kub-test resultat skala

  Undersökningen KUB består av ett blodprov och en ultraljudsundersökning som visar sannolikheten för att fostret i magen har någon kromosomavvikelse. Provet kan inte ge säkra svar, bara uppskattningar och kan därför behöva kompletteras med andra prov. Vad innebär KUB?.


  Hur många gör kub-test

  Kub-testet är ett kombinerat ultraljud och blodprov för att undersöka om ett foster har kromosomrubbningar. Barnmorskan Annika Nordsten förklarar i klippet hur det går till.

  Kub-test resultat 35 år

  Hur går KUB-testet till? Först tas ett blodprov (när du har passerat vecka 9) och senare, i vecka 11–14, görs även ett ultraljud där en särskild del av fostrets nacke mäts. Dessa två delar vägs samman och ger en uppskattning av hur sannolikt det är att fostret har några kromosomförändringar. NIPT-test.


 • hur går kub ultraljud till
 • Kub-test fördelar och nackdelar

 • Ultraljud erbjuds när du är gravid och genomförs normalt mellan vecka 18 och vecka Ett ultraljud under graviditeten kan visa på avvikelser såsom missbildningar eller något annat i barnets utveckling. Vid ultraljud kan man även se hur många foster det är samt mer exakt avgöra graviditetens längd.