Tak över huvudet garantin

 • Härbärge stockholm pris
 • Enheten för hemlösa

  Tak över huvudet-garantin Personer som befinner sig i akuta situationer och saknar möjligheter att själva ordna boende ska erbjudas nattlogi. Garantin omfattar medborgare som tillhör Stockholms stad och är ett bistånd enligt socialtjänstlagen.

 • tak över huvudet garantin
 • Tak över huvudet - korsord

  Nationell tak-över-huvudet-garanti(docx, 69 KB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att lagstifta om en nationell tak-över-huvudet-garanti och tillkännager detta för regeringen.


   Akut hemlöshet

  Tak över huvudet-garantin gäller för hemlösa personer över 20 år med missbruks- eller psykiska problem och som är folkbokförda i Stockholm.

  Härbärge stockholm

  hemlöshet alltid ska kunna erbjudas tak över huvudet. Det här dokumentet har tagits fram för att främja förståelsen av garantins innehåll, stödja likabehandling i staden samt för att ge stöd i det praktiska arbetet med handläggning av tak över huvudet-garantin. Socialtjänsten utgör det yttersta skyddsnätet och har genom.

  Hemlöshetsjouren

   tak Över huvudet-garantin: Gäller för hemlösa personer över 20 år med missbruks- eller psykiska problem. För att omfattas av Tak över huvudet-garantin måste man ha eller ha haft kontakt med socialtjänsten alternativt uppsökarverksamheten eller med någon frivilligorganisation.

  Härbärge stockholm pris

 • Så hjälper staden akut hemlösa vid kyla. När kylan slår till behöver akut hemlösa i större utsträckning tak över huvudet under nätterna. För stadens invånare finns en så kallade tak-över-huvud-garanti som personer med sin hemvist i Stockholm kan nyttja.


 • Jag är hemlös vad gör jag

  Nynäshamns kommun har en tak över huvudet-garanti som innebär att hemlösa personer erbjuds nattlogi under perioden 1 december till 30 april. Garantin gäller för hemlösa personer i Nynäshamns kommun. För att omfattas av garantin tar du kontakt med socialtjänsten, via Kontaktcenter. Om behovet uppstår en kväll, natt eller helg.

  Akutboende för kvinnor stockholm

  Publicerat onsdag 8 januari kl Tak över huvudet-garantin för hemlösa som finns i Stockholm stad borde finnas i hela länet. Det anser Leif Nordén från Tumba i Botkyrka som varit.