Tvärvillkor gödsel

Greppa näringen

I de känsliga områdena är vissa av bestämmelserna tvärvillkor för stöden. För dig som söker miljöersättningar är i stort sett alla bestämmelser om lagring och sprid-ning av gödsel samt grön mark tvärvillkor. De kallas extra tvärvillkor för miljöersätt-ningar och gäller i hela landet.

Gödselplatta

  om lagring och spridning av gödsel samt om höst- och vinterbevuxen mark tvär - villkor. De kallas extra tvärvillkor för miljöersättningar och gäller i hela landet. Om en bestämmelse är tvärvillkor för stöd i de känsliga områdena eller extra tvärvillkor för miljöersättningarna framgår det av en ruta intill bestämmelsen.
 • tvärvillkor gödsel
 • Tvärvillkor jordbruk

 • Spridning av gödsel inom känsliga områden Det finns nya regler för spridning av gödsel i känsliga områden. Nyheterna medför ökade krav på dokumentation och minskade möjligheter att sprida gödsel under hösten och vintern samt intill vattendrag. Journalföring av får och getter.
 • Vad är gödsel

  Gödsel. Gödselfabrikat; Aktörer som idkar näring med gödselfabrikat; Växthälsa. Tvärvillkor checklista (pdf) Skapad Lämna synpunkter.
 • Tvärvillkor jordbruk


 • Sprutning · Regler och

  Du får sprida stallgödsel och andra organiska gödsel­medel som motsvarar ett genomsnitt på max 22 kg fosfor per hektar spridnings­areal och år, under en femårs­period. Du kan sprida mer än 22 kg fosfor enskilda år, men då behöver du sprida mindre andra år. Du behöver inte sprida lika mycket på alla skiften.

  Tvärvillkoren är en uppsättning grundläggande

  Tvärvillkor. Tänk på att ovanstående spridningsregler också utgör tvärvillkor. Det innebär att om du bryter mot dem riskerar du tvärvillkorsavdrag på gårdsstöd och övriga EU-stöd eller att kommunen ger dig föreläggande/miljösanktionsavgift.

  Det är förbjudet att

  Bedömning av överträdelser, växtnäring - Jordbruksverket. SV. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية Unknown.


   Näringsämnena i stallgödsel och

  Bedömning av överträdelser, växtnäring - Jordbruksverket.