Naturvetenskap 2 innehåll

 • Naturkunskap 2 bok
 • Naturkunskap 2 komvux

  Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap.

  Naturkunskap 2 motsvarar

   Vad är Naturkunskap 2? I kursen Naturkunskap 2 får du bland annat kunskap om människokroppen. Du får lära dig hur den är uppbyggd och hur den fungerar. I kursen får du också lära dig om universum och jordens uppkomst. Även grundläggande kemi är en del i denna kurs.

  Naturkunskap 2 distans

  Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion om normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald.

  Naturkunskap 2 bok

 • Naturkunskap 2 för gymnasiet täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna. Läromedlet innehåller Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

 • Naturkunskap 2 komvux tid

  Naturvetenskapsprogrammet. Programmet passar dig som är intresserad av vetenskap och matematik och vill ha en bred och allmänbildande gymnasieutbildning. Utbildningen passar dig som vill studera vidare på högskola efter gymnasiet.

   Naturkunskap 2 distans stockholm

  Kunskapskrav I - Diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll (i detta fall kemikalier) som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använda kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument.
 • naturvetenskap 2 innehåll
 • Naturkunskap 2 skolverket

  Att samtliga lärare menar att naturvetenskap är ett innehåll för undervisning inom förskolans ram är. kanske inte så konstigt då innehållsområdet var aktuellt inom insatsen.


  Naturkunskap 2 gymnasiet

  Naturvetenskapsprogrammet (ofta förkortat NV, NA eller NP) är en treårig utbildning på gymnasieskolan i Sverige. Programmet innehåller kurser inom naturvetenskap och matematik, men även inom språk och samhällsvetenskaperna. Syftet med programmet är att ge eleverna en syn på naturvetenskaperna och matematiken, samt deras kopplingar.