Skatteverket nya uppskovsregler

  Uppskov skatteverket

Om du uppfyller förutsättningarna för att få uppskov med beskattning av vinsten, begär du uppskov när du deklarerar försäljningen. Du deklarerar försäljningen året efter det år som du och köparen skrev på köpekontraktet. Förbered uppgifter om uppskovet till deklarationen.


Uppskov regler

Ansök om bostadsuppskov i efterhand | Skatteverket. Lägre hyra vid självförvaltning. Utträde ur kooperativ hyresrättsförening. Ersättningar för markintrång. Försäljning av produkter från en privatbostad. Fastigheter och bostad. Kontakt och öppettider. E-tjänster och blanketter.


Skatteverket uppskov deklaration

Regeringen har i yttrande till EG-domstolen uttalat att det är möjligt att utforma nya uppskovsregler som säkerställer att medgett uppskovsavdrag kan återföras till beskattning i Sverige vid en framtida avyttring av ersättningsbostad i utlandet.


Skatt på uppskovsbelopp

  Ett nytt uppskovsbelopp måste vara minst 50 kr Möjlighet att välja ett lägre uppskovsbelopp Beräkning av uppskovsbeloppet enligt 47 kap. 2 § tredje stycket IL när avräkning av utländsk skatt har medgetts Hur beräknas ersättningen? Ersättning för ursprungsbostaden Ersättning för ersättningsbostaden Byggkostnader för nyförvärvad fastighet.

Beräkna uppskov

För att få uppskov krävs att man har ägt hela eller del av både den sålda bostaden (ursprungsbostaden) och den förvärvade bostaden (ersättningsbostaden). Det krävs inte att säljaren ska vara obegränsat skattskyldig i Sverige vid avyttringen för att hen ska få uppskov. Dödsbon kan få uppskov.


Uppskov vid köp av billigare bostad

Vid återföring av uppskovsbelopp likställs emellertid överlåtelse genom gåva och i vissa fall överlåtelse genom arv, testamente och bodelning med avyttring (47 kap. 11 § IL). Överlåtaren ska i avyttringsfallen återföra uppskovsbeloppet till beskattning. Regeln innebär ett avsteg från kontinuitetsprincipen.

 • skatteverket nya uppskovsregler
 • Preliminärt uppskov


 • Uppskov hur länge

  Du behöver flytta in i din nya bostad senast den 2 maj året efter att du sålt din bostad Om du säljer din bostad och inte köper eller flyttar in i din nya bostad direkt kan du först ansöka om preliminärt uppskov. Du kan läsa mer om förutsättningarna för uppskov hos Skatteverket. Nya regler för uppskov på vinstskatten.

  Preliminärt uppskov

 • Beräkning av slutligt uppskovsbelopp. Slutligt uppskovsbelopp kan beviljas året efter försäljningen av ursprungsbostaden eller påföljande år, om man haft ett preliminärt uppskovsbelopp. Beroende på de aktuella förutsättningarna kan uppskovsbeloppet i vissa fall komma att begränsas till ett lägre belopp än den uppkomna vinsten.