Växtcellens alla delar

Djurcell och växtcell

De flesta växtceller har en enda stor vakuol som tar upp större delen av cellens utrymme. Kloroplasterna Många växtceller är gröna. Dom får sin färg av små gröna korn som innehåller klorofyll. Klorofyll använder solens ljus och skapar sin egen näring i en process som kallas fotosyntes.

Olika typer av celler

  En djurcell har också flera stora delar, så kallade organeller, som prokaryoterna saknar. En av dessa kallas för mitokondrier. Det är i dem som cellen utvinner energi ur näringen den tar upp genom sitt cellmembran.

Djurcell delar

 • En växtcell innehåller allt som en vanlig eukaryot cell har och utöver det även: Växtcellens struktur Cellvägg av cellulosa, stöder upp växten. Plastider - har olika funktioner beroende på om cellen finns i exempelvis bladet eller i rötterna. I bladet återfinns kloroplaster som har grönt färgämne med klorofyll, det är här som fotosyntesen sker.

  1. Har växtceller cellmembran

  Cellvägg – Växtcellens skal. Cellväggen har samma funktion som cellmembranet men cellväggen är tjockare och mer stabil. Cellplasma – cellens utfyllnad. Cellplasman är en trögflytande vätska som alla andra organeller finns i. Cellplasman ger stadga åt cellen. Den består av vatten, salter och proteiner. Cellplasma kallas också.

  Har djurceller cellvägg

  Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för "kroppens byggsten". Vissa organismer, till exempel bakterier, består av endast en cell vardera. Andra organismer, till exempel människor, består av flera miljarder celler vardera. [ 1].

 • växtcellens alla delar

 • Djurcell delar
 • Aktivitetsöversikt

  Växtcellens delar och funktion Cellvägg Click the card to flip 👆 stilstruktur som huvudsakligen består av cellulosa, direkt utanför cellmembranen Click the card to flip 👆 1 / 11 Flashcards Learn Test Match Q-Chat Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Cellvägg, Cytoplasma, Kloroplaster and more.

  Vakuol funktion

  Läs mer om växternas celler, vävnader, organ och organsystem på


  Har växtceller lysosomer

  Cellkärna. På dessa tre celler har cellkärnan färgats blå. En cellkärna eller nukleus är en struktur i celler, som är insluten i ett membran, och innehåller huvuddelen av cellens arvsmassa. Cellkärnan styr cellens funktioner genom att reglera produktionen av proteiner. De flesta celler i människokroppen har en cellkärna, men vissa.