Vad är birkarl

Birkarlssläkter i övre tornedalen

Birkarlar var handelsmän, som åtminstone sedan slutet av talet och en bit in på talet, verkade i Torne, Lule och Pite lappmarker. De hade av den svenska regeringsmakten ett erkänt monopol på handeln och skatteuppbörden bland samerna i dessa storsocknar. [ 1].


Birkarlarna norrlands nation

Vad betyder birkarl? (historisk term) handelsman i lappmarkerna på talen (som även tog upp skatt av samerna mot en avgift till kronan).

Lappfogde

Birkarl [bjurkarl eller biwrkarl] var Stockholms kanslis benämning på handelsmän i lappmarken från början av talet och år framåt. Birkarlsfamiljerna bodde oftast på kusten och hade i praktiken ärftlig ensamrätt på den lönsamma handeln med skinn från lappmarkerna.

Skogssamer tornedalen

 • Background. Birkarls (bircharlaboa) are first mentioned in , when they are listed as one of the settler groups in northern Hälsingland, a designation that covered the western coast of Gulf of Bothnia all the way up and around the gulf to Oulu River.
 • vad är birkarl

 • Skogssamer tornedalen
 • Vem var först kväner eller samer

   Vad kom de fram till? Studien visade att de enskilda birkarlarna var socialt, kulturellt och ekonomiskt djupt rotade i de bofasta kustsamhällena, de var fullt integrerade i vardagslivet och bedrev en mångfald av olika näringsfång, bl.a. jordbruk, fiske och jakt vid sidan av att de också var birkarlar.

  Hur behandlades samer förr

  kaotisk verklighet, och då skall tolkas som "släkten på N.N. gård" – en namngivning som är i linje med det namnskick som var gängse i Tornedalen fram till talets början. OM BIRKARLSVÄSENDET Titeln birkarl (finska: pirkkalalainen, pluralis pirkkalalaiset) är av omtvistat ursprung. Den har tolkats.

  Kväner

  Sverigeprojektet är ett geografiskt projekt som omfattar alla haplogrupper. Vi har därför inte möjlighet att vara samma specialister som de särskilda haplogruppsprojekten. I projektet sker därför grupperingen av medlemmarna ofta på en lite mer övergripande nivå än vad som sker i haplogruppsprojekten.


   Vad är lappmarksgränsen

  Birkarlar i släkten. 7 maj, Av Helena Bure Wijk Birkarlssläkt Norrbotten Religion släktforskning Släktnamn. Kvänland (Kvenland) är ett historiskt område som en gång i tiden omfattade västra Ryssland, svenska och finska Lappland samt Österbotten. Området tros ha sträckt sig fram till de samiska områdena i Norge och Sverige.
 • Kväner