Vad är en värmepump

Värmepump luft/vatten

Luftvärmepumpar är den vanligaste typen och fungerar genom att utvinna värme från utomhusluften. De består av två huvudkomponenter: en utomhusenhet som innehåller en kompressor och en inomhusenhet som innehåller en förångare. De två enheterna är förbundna med en köldmedieledning som överför värme dem emellan.

  Kompressor värmepump

En värmepump är en teknisk anordning som överför värme från en kall till en varm plats. För att detta ska vara möjligt måste energi i någon form tillföras, enligt termodynamikens andra huvudsats. Den skenbara verkningsgraden (värmefaktorn) i en värmepump kan nå upp till procent.


Hur fungerar en värmepump steg för steg

En värmepump används för att värma upp hus (och tappvatten). Värmepumpar bygger på två grundprinciper: Värmepumpen hämtar värme från en kallare plats till att värma upp en annan yta. Mängden värme (termisk energi) man får ut är större än mängden el (energi) man matar in. 1. Flytta energi för att värma eller kyla.
 • vad är en värmepump

 • Hur fungerar luft vatten värmepump

  En värmepump flyttar värme från en plats till en annan. Det finns olika typer av värmepumpar och det som främst skiljer dem åt är varifrån de hämtar sin värme.

  Luftvärmepump verkningsgrad temperatur

  Hur fungerar en värmepump? På dessa sidor kan du lära dig mer om hur en värmepump fungerar - från det grundläggande till förklaringar av avancerade tekniska funktioner i våra värmepumpar. Solen värmer kontinuerligt upp vår planet.

  Vad kostar en värmepump

   Vad är egentligen en värmepump? En värmepump används för att värma upp hus (och tappvatten). Värmepumpar bygger på två grundprinciper: Värmepumpen hämtar värme från en kallare plats till att värma upp en annan yta. 2. Mängden värme (termisk energi) man får ut är större än mängden el (energi) man matar in. 1.

  Hur fungerar en ac

 • Text och video förklaring. En värmepump är en anordning vars uppgift är att förflytta värme från ett kallt ställe till ett varmt ställe. Värmepumpen skiftar temperaturen på de värmemedium som ändvänds för att förflytta värmen då värme inte kan transporteras från kallt till varmt.


 • Hur fungerar en ac
 • Kondensor värmepump

  faktorer när du väljer värmepump. Det finns tre saker du bör titta extra noga på, när du vill hitta den bästa värmepump-lösningen för dig och ditt hus. 1. Totala årsvärmefaktorn (SPF-värdet) Det finns olika sätt att mäta effektiviteten hos en värmepump. Här går vi igenom de olika värden som du kan stöta på, och vad som är.