Vad en psykos är

 • vad en psykos är
 • Återhämtning efter psykos

  En psykos är ett tillstånd som påverkar verklighetsuppfattningen. Vanliga symtom är att höra röster och ha vanföreställningar, till exempel i form av storhetsidéer eller en rädsla för att någon förföljer en. Genom att få behandling i ett tidigt skede kan risken för nya psykoser minskas.

  Drogutlöst psykos

  En psykos innebär att du upplever verkligheten förändrad och annorlunda, och har svårt att skilja på fantasi och verklighet. Du kan till exempel höra röster eller känna dig förföljd, fast ingen annan uppfattar det så. Det är viktigt att du får behandling tidigt om du har fått en psykos.

  Reaktiv psykos

  Psykos (från grekiska ψυχή "psyke", för själ eller liv [ 2], och -οσις "-osis", för abnormalt tillstånd), innebär en nedsättning av förmågan att skilja på verklighet och fantasi. Några sjukdomar som definitionsmässigt innefattar åtminstone episoder av psykos är schizofreni och schizoaffektivt syndrom medan.


 • Varningstecken psykos


 • Psykos test

  Vad beror en psykos på? Det är inte helt utrett varför någon får en psykos, men det kan finnas en individuell sårbarhet som handlar om ärftlighet, uppväxt eller särskilt traumatiska upplevelser. Det finns också ett samband mellan droger som hasch, marijuana och psykoser. Sårbarheten för psykoser ökar om du har svår sömnbrist.


   Stressutlöst psykos

  Dela: Om du drabbas av en psykos har du svårt att skilja mellan inre upplevelser och yttre verklighet. Det här leder till att din verklighetsuppfattning rubbas. Psykoser är allvarliga psykiatriska tillstånd, men de flesta återhämtar sig från psykos. Vid psykos kan dina symtom vara olika sinnesvillor, som kallas hallucinationer, och olika.

  Bipolär psykos

  Psykos. Psykos innebär att du upplever verkligheten förändrad och annorlunda. Det kan vara svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. Du kan till exempel höra saker som inte finns eller känna dig förföljd. En psykos kan komma plötsligt eller utvecklas under en längre tid.

  Varningstecken psykos

 • Olanzapin. Quetiapin. Risperidon. Antipsykotika är ett nyckelläkemedel för behandling av psykos, en uppsättning symtom som påverkar din förståelse av vad som är verkligt och vad som inte är det. Symtom på psykos kan uppstå med många tillstånd och dessa tillstånd kan vara extremt allvarliga och störande.


 • Hur länge varar en psykos

   Om din närstående har haft en psykos tidigare. Om du märker att din närstående håller på att bli sjuk i en psykos igen kan du kontakta den psykiatriska mottagning som hen har haft kontakt med tidigare. Kontakta en psykiatrisk akutmottagning om det är helg eller på kvällen. Följ krisplanen om det finns en sådan. Du kan till exempel.