Vad är under golv

Undergolv byggmax

Undergolv är en konstruktion ovanpå grundplatta eller bjälklag men under ytskiktet. Ett undergolv kan t ex krävas: av isoleringsskäl, krav på jämnhet, golvvärme eller annan installationsdragning i golvet.
 • Undergolv 6mm


 • Undergolv 6mm

 • När man lägger ett trägolv är undergolvet, eller underlagsgolvet som det också kallas, mycket viktigt. Ett undergolv ger golvet en stadig och jämn grund, det kan ha ljuddämpande och isolerande egenskaper och det kan även användas för att skapa utrymme för ventilation under golvet.

 • Lägga golvspån på befintligt golv

  Undergolv är den bärande delen av den gångbara ytan på bjälklaget. Undergolvet är placerat på bjälklagets reglar och skapar ett stabilt underlag för ditt laminat-, parkett- eller trägolv. Det är inte alltid ett undergolv behövs om det golv du lägger är bärande i sig, exempelvis furugolv eller en tjockare parkett.


   Undergolv spånskiva

  Ett undergolv som på fackspråk heter underlagsgolv är ett golv som läggs under det golv som är tänkt att pryda hemmet. Ibland kan det gamla golvet användas som underlag till det nya, men ofta behövs ett helt nytt undergolv för att resultatet ska bli riktigt bra.

  Undergolv masonit

  Fördelen är att de kan ytpoleras vid behov. Vinylgolv är gjorda av syntetmaterial, de finns på större bredder och med större designutbud. Dessutom kan de ofta lösläggas. Idag är Trägolv, laminatgolv och vinylgolv allra vanligast men även linoleumgolv förekommer. Vilken typ av golv lämpar sig bäst i olika rum?.


  Undergolv trä

   Detsamma gäller poäng med 18 hål: om golfbanans par är 72 och du skjuter 85, är du 13 över par; om du skjuter 68 är du 4-under par. "par" före golf "Par" - vilket betyder (i olika användningsområden) lika, ett medelvärde, en standardnivå eller vanlig - fanns i århundraden innan det blev ett golford.

  Gammalt undergolv

  Reglerna förklaras mer i detalj under respektive avsitt i den följande texten. Notera dock att detta är en sammanfattning av de viktigare regelavsnitten. Vi gör inga anspråk på att skrivningen skulle vara heltäckande. Vid tveksamhet eller behov av fördjupning hänvisas till den kompletta Regelboken.

  Bärande undergolv

  Vad är en krypgrund? En krypgrund är ett lägre utrymme under golv och golvbjälklag i husets bottenplan. Det är en typ av grund som själva huset vilar på. Höjden i krypgrunder varierar då det tillbaka i tid inte funnits några klara direktiv och riktlinjer om måttet mellan marken och krypgrundstaket som kallas blindbotten.

 • vad är under golv