Vad gör man i kliniken vid en partialprotes

Delprotes överkäke

Det är tandläkarens skyldighet. Dessutom ska beställningen och fakturan med använda material läggas in i journalen (scannas).
 • Tandprotes underkäke
 • Tandprotes överkäke pris

  Vid behov utförs slipning av förningsplan och preprotetisk ocklusionsslipning. Studiemodeller underlättar planeringen. Planering av protesens utformning efter prominensanalys i surveyer. Se även: Partialprotes – konstruktionsprinciper Primäravtryck Tas med alginat i standardsked för framställning av studiemodeller och en individuell sked.

  Tandprotes problem

  Med partiella proteser kan vi hjälpa patienter med en svårt försämrad tuggförmåga. Det hindrar också läppar och kinder från att sjunka in. Normalt så kostar en partiell protes avsevärt mindre än ett tandimplantat. Vad är en partiell protes?.

  Moderna tandproteser

  Det styr insättningsriktningen genom att skapa plana ytor. Hur tar du avtryck för partialprotes? Med alginat. Skeden ska ligga mm innanför omslagsvecket (?). Har du gjort hakar incisalt så lägg alginat där innan. Vad är horisontella stöd bra för? - Minskar/förhindrar resorption av alveolarutskott.


  Missnöjd med tandprotes

   1. Fall då avståndet från kronans cervikala begränsning till munbotten är kort: baren behöver ha minst 2mm avstånd från dessa anatomiska strukturer för att inte skapa ökad resorption eller skavsår. 2. Kraftigt lingualtippade incisiver och premolarer: svårt att skapa en fungerande insättningsriktning, underskär blir för stort 3.

  Tandprotes underkäke

 • Tandläkaren har ett ansvar gentemot sin patient vid utlämningen av en flexibel partialprotes. Det krävs kunskap av tandläkaren om hur flexibla partialproteser används och fungerar. Patienten måste ha god munhygien och göra regelbundna återbesök.

  1. Helprotes tänder

  I de fall där en partialprotes ska framställas och bettet enbart består av tandluckor i ett i övrigt stabilt bett, kan det ibland räcka med ett vanligt vaxindex för käkregistreringen. Glöm inte att en preprotetisk inslipning kan göra underverk för att erhålla en stabil ocklusion.

  Tandprotes glappar

  Den mycket kompositlagade tanden 13 behöver kronförses och skall ingå i en planerad partialprotes men en sadel i regio , dvs bakom Då gör den kloka studenten en urtagskrona på Varför är det smart att göra en urtagskrona istället för en vanlig krona? Vad vinner man på det?.
 • vad gör man i kliniken vid en partialprotes