Kranskärl anatomi

Kranskärl hjärtat

  Kranskärl är blodkärl på hjärtat som är ansvariga för att försörja hjärtmuskeln med närings - och syrerikt blod och att föra närings- och syrefattigt blod bort från hjärtmuskeln. Kranskärlen utgörs av artärer som kommer från aorta, samt vener som mynnar i koronarsinus mellan nedre hålvenen och högra atrioventrikulära.

 • Förträngning i kranskärl symtom

 • kranskärl anatomi

 • Vad händer om det blir stopp i ett kranskärl

  Kranskärl. Hjärtat och blodomloppet. Hjärtat pumpar blod genom kroppens blodkärl. Blodet pumpas ut till kroppens olika organ och vävnader och sedan tillbaka till.

  Förträngning i kranskärl symtom

  Så fungerar celler och vävnader. Här kan du läsa mer om hur celler och vävnader fungerar. Hjärtat pumpar blod genom kroppens blodkärl. Blodet pumpas ut till kroppens olika organ och vävnader och sedan tillbaka till hjärtat igen. Det kallas blodomloppet.


 • Kranskärl lad

 • Kranskärl lad

 • Kranskärlen, deras relation till avledningarna samt hjärtats väggar. Infarktlokalisation vid STEMI (STE-AKS) och NSTEMI (NSTE-AKS) Vid STE-AKS (STEMI) kan man utifrån EKG sluta sig till vilken del av hjärtat, och således vilket kärl, som är ischemiskt/infarcerat. De avledningar som visar ST-höjningar avspeglar nämligen det ischemiska området.


  1. Hur många kranskärl har hjärtat

  Angio/PCI. Koronarangiografi: Segmentindelning kranskärl. Vid koronarangiografi (kranskärlsröntgen) dokumenteras undersökningen på principiellt två sätt: Bilderna sparas digitalt (den mest objektiva dokumentationen), och bilderna beskrivs (som alltid är subjektivt). Beskrivningen görs antingen verbalt, eller genom att beteckna.


  Vad är kranskärl

  Kranskärlen består av två huvudartärer: höger och vänster kranskärl. Den vänstra kransartären avleds systemet till cirkumflex artären och den vänstra främre nedåtgående artär. Vilka olika kranskärl? De två viktigaste kransartärer är vänster huvud och höger kranskärl.

  Kranskärl latin

  DT kranskärl. DT kranskärl är en icke-invasiv metod, där kranskärlen undersöks med DT under samtidig kontrastinjektion (Figur 3‒5). Metoden besvarar frågeställningar om kranskärlens anatomi samt förekomst av plack, kalk och stenoser.

  Kranskärlen

  Kärlkramp eller angina pectoris, är tillfälliga smärtattacker i bröstet som förekommer i samband med att hjärtats kranskärl inte klarar av att försörja hjärtmuskeln med blod (myokardiell ischemi). Kärlkramp förekommer ofta i situationer då hjärtmuskeln tvingas prestera hårdare än normalt, och därmed kräver större.