Slutbesiktning tillbyggnad

Slutbesiktning lägenhet

  Har allmänna bestämmelser ABS 05 åberopats gäller följande enligt punkt 25 i dessa villkor: "Slutbesiktning skall göras efter det att entreprenaden har avslutats, om parterna inte kommer överens om annat." Grundregeln där är således att slutbesiktning skall ske.


Slutbesiktning entreprenad

En slutbesiktning kan göras vid alla entreprenader oavsett storlek och utgångspunkten är det avtal som ligger till grund. Vi säkerställer att avtalet har följts och att arbetet är fackmannamässigt utfört. Alla brister och avvikelser som besiktningsmannen upptäcker protokollförs.

Slutbesiktning fritidshus

Kontrollplan Färdigställandeskydd Tekniskt samråd Utstakning och lägeskontroll Startbesked Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök Kompletterande villkor Slutsamråd Slutbesked Tillsyn.


Slutbesiktning renovering

Konsumenttjänstlagen säger att en slutbesiktning ska hållas om någon av beställaren eller byggfirman begär det. Det innebär att om någon av er vill att det ska vara slutbesiktning så måste en sån hållas. Den ska då ske efter att alla arbeten avslutats.

Slutbesiktning nyproduktion checklista

Slutbesiktning Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här! Jämför offerter från flera proffs.

Slutbesiktning hus checklista

 • Slutbesiktningen är viktig då den bekräftar att arbetet på byggnaden är slutfört och att det har utförts i enlighet med det ursprungliga bygglov du fick av byggnadsnämnden i din kommun. Alla åtgärder som kräver bygglov ska också slutbesiktigas och det är kommunens byggnadsnämnd som utfärdar intyget.

 • Slutbesiktning renovering


 • slutbesiktning tillbyggnad
 • Slutbesiktning hus checklista


 • Fortsatt slutbesiktning

  När ditt nya hus eller tillbyggnad är klart och färdigbyggt bör en slutbesiktning utföras så att du som beställare får en bekräftelse på att du får levererat det du har beställt.

   Slutbesiktning hus kommunen

  Wibax tillbyggnad - Nu har vi precis genomfört en lyckad slutbesiktning och vi vill passa på att tacka Hellströms & Ansa för ett väl genomfört byggprojekt. Allt har gått enligt tidplan och genomförandet har skett utan störning på den befintliga verksamheten.