Vilken typ av betong till pool

Betongpool utan liner

Priset ligger på mellan 40 – 80 kr, och för den solida betongstommen är priset ännu högre. Priset varierar en del beroende på priset för betongbilen och hur tillgänglig din pool är. Läs hela vår sammanställning och jämförelse av olika poolstommar här.


 • Gjuta pool själv
 • Gjuta pool själv

 • Vilket material och vilken konstruktion poolen ska ha är en av de första frågorna du måste ta ställning till. De vanligaste typerna av pool (markpool) är: Glasfiberpool; Polystyrenblock med liner - Thermopool; Tryckimpregnerad träpool med liner; Stålpool med liner; Gjuten betongpool klädd med kakel; Murstenspool av lecablock med liner.


 • Gjuten pool med mosaik

   Gjuten betongpool eller projicerad: en murare måste bygga denna typ av pool; Pool gjord av cementblock: block staplas upp för att forma poolen; Kvaliteten på icke fabrikstillverkade pooler är dock beroende av bygget vilket beror på väder och hur skicklig muraren som ska bygga poolen är.


 • Bygga pool lecablock
 • Bygga pool lecablock

  Själva installationen av poolen på din tomt skiljer sig också mycket mellan vilken typ av pool du väljer. För en betongpool måste du gräva ut ett hål och sen bygga upp en stålkonstruktion kring vilken du gjuter poolen. En pool i glasfiber kräver väldigt lite jobb på plats i jämförelse.

  Bygga pool själv billigt

  BETONGPOOLER HAR MÅNGA FÖRDELAR. Det är både billigt och enkelt att bygga en betongpool om du använder dig av isolerblock i frigolit (ex. Thermoblock NXT®). Du får en pool som håller hela livet och som dessutom ökar värdet på din tomt. Fördelarna med en betongpool är flera.


  Tjälldén pool

  Kostnad för betong till poolväggar. Hur mycket betong som går åt till väggarna i en pool skiljer sig åt mellan olika poolsystem. Det finns många olika typer av block där betong fylls mellan två cellplastskivor. Hur mycket betong som går åt här beror på hur brett det är mellan cellplastskivorna där betongen ska fyllas.


 • vilken typ av betong till pool

 • Bygga betongpool

  1) Thermopool Detta är en bra poolstomme som funnits länge på marknaden. Det är en av marknadens stabilaste poolstommar eftersom man har relativt mycket betong i väggarna. Den är också väl isolerad. Poolväggarna byggs på en poolgrund. Systemet fungerar både för fristående och nergrävd pool.


   Betongpool färg

  De vanligaste typerna av pool (markpool) är: Glasfiberpool Polystyrenblock med liner - Thermopool Tryckimpregnerad träpool med liner Stålpool med liner Gjuten betongpool klädd med kakel Murstenspool av lecablock med liner Men vilken pool ska du välja?.