Tappat bort lins i ögat

  Lins bakom ögat

Du kan få en blödning i ögat, men det är ovanligt. Blödningen försvinner oftast av sig själv efter ett par veckor. Grumlig lins efter operation. Ögats lins kan bli grumlig om du har gjort en operation då glaskroppen har tagits bort. Oftast går det över, annars kan du behöva göra en operation mot grå starr. Det görs ofta flera.

Kan man gråta med linser

Slag mot ögat. Du kan ibland få en synnedsättning av ett slag mot ögat. Det gäller om du får ett kraftigt slag som ger ett djupt sår på hornhinnan, en blödning i ögat eller skador på linsen och näthinnan. Hur mycket synen påverkas beror på var i ögat skadan sitter och hur allvarlig den är.
 • Sova med linser kan göra dig blind


 • Skaver i ögat efter linser

  Ljusets väg genom ögat. Det krävs ljus för att synen ska fungera. Mängden ljus är viktig för hur bra vi ska se. När vi blir äldre så minskar ljuset som kommer in i ögat. Olika stationer på vägen till näthinnan kan göra att ljuset får det svårare att ta sig fram. Lär mer om hur synen fungerar här.

  Sova med linser kan göra dig blind

 • Ögat bedövas och ögonlockshållare sätts innanför dina ögonlock så att du inte kan blinka. Via ett minimalt snitt vid sidan om hornhinnan tas sedan den egna linsen bort. Vi använder oss av ultraljudsteknik, som genom finfördelning och utsugning suger ut den egna linsen ur ögat.


 • Linsen glider runt i ögat

  Grå starr är en sjukdom som gör att ögats lins blir grumlig. Det finns en annan typ av glaukom som heter akut glaukom eller trångvinkelglaukom. Då får du oftast plötsligt ont i ena ögat som blir rött. Synen blir snabbt sämre och du kan må illa.

  Kan linser fastna bakom ögat

  Ett smalt instrument förs in i ögat och din egen lins tas ut med ultraljudets hjälp. Den nya plastlinsen är mjuk och kan föras in i ögat genom samma lilla operationsöppning. Under hela operationen sköljer vi ögat rikligt med vatten.

  Tappa lins utan att märka det

  Det är vanligt att ögat tåras och ibland sköljs ögat rent av sig själv i och med det. Skölj ögat med vanligt kranvatten eller koksaltlösning om skräpet inte sköljs bort av tårarna. Blinka några gånger medan du sköljer. Sök vård på en vårdcentral om skräpet fortfarande finns kvar efter att du har försökt skölja bort det.
 • tappat bort lins i ögat

 • Trasig lins i ögat

   Det finns flera olika orsaker som kan leda till att katten slickar bort päls. Några orsaker är t ex: Klåda/irritation i huden – detta är den vanligaste orsaken och kan t ex bero på parasitangrepp, ringorm eller överkänslighet/allergi mot något i maten eller omgivningen. Smärta, t ex problem med urinvägarna, smärta från buken av.