Förenklad årsredovisning

 • Förenklat årsbokslut enskild firma steg för steg
 • Förenklat årsbokslut exempel

  Du som är enskild näringsidkare kan avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller ett årsbokslut i förenklad form, s.k. förenklat årsbokslut. Du kan upprätta årsbokslut i förenklad form om din årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kronor.

  Förenklat årsbokslut aktiebolag

  Sidan blev senast uppdaterad: Alla aktiebolag ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. Det är både snabbare och enklare att skicka in din årsredovisning digitalt. Film: Årsredovisning för små aktiebolag.

  Vad är förenklat årsbokslut

  Kategori 1 (K1) är förenklade redovisningsregler för de allra minsta företagen. Här får du läsa om utgångspunkterna för de förenklade redovisningsreglerna. Du kan också läsa om hur man ska lösa en situation som inte är reglerad i de allmänna råden.
 • förenklad årsredovisning
 • Skillnad förenklat årsbokslut och vanligt årsbokslut

  Det här ska ingå i ett förenklat årsbokslut: En balansräkning. Redovisning av tillgångar, skulder och eget kapital vid ett visst tillfälle, vanligtvis sista dagen på räkenskapsåret. Stäng. som visar företagets ekonomiska ställning med tillgångar.

  Förenklat årsbokslut skatteverket

   Vägledningen innehåller regler om årsredovisning i mindre företag. Reglerna tar upp hur årsredovisningen ska utformas samt hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. En årsredovisning ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

  Förenklat årsbokslut enskild firma steg för steg

 • Delar och bilagor i årsredovisningen. På den här sidan finns exempel på årsredovisningar, en översikt över vad en årsredovisning ska ha för delar och bilagor och en förklaring av vilka företag som räknas som större respektive mindre. Härifrån hittar du fördjupad information om de olika delarna och bilagorna.


  1. Förenklat årsbokslut aktiebolag skatteverket

  Generella utgångspunkter. Företag som inte ska avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning och som har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor får avsluta sina räkenskaper med ett förenklat årsbokslut (6 kap. 3 § BFL).

  Hur gör man ett förenklat årsbokslut

  Bokslut och årsredovisning. Alla företag ska avsluta varje räkenskapsår med ett bokslut. Vid en särskild tidpunkt ska en sammanställning av bokföringen i ett företag göras och ett bokslut upprättas som består av resultaträkning, balansräkning och övriga noteringar eller upplysningar. Bokslut kan också göras månads-eller.