Lägsta timlön 2023

Minimilön sverige 2023

Den 1 april höjs timlönerna för butiksanställda över 18 år med 6,69 kronor. Varje anställd är garanterad 80 procent av höjningen, det vill säga 5,35 kr. Resten (1,34 kronor) kan fördelas i en lokal pott på arbetsplatsen som fack och arbetsgivare förhandlar om.

If metall motorbranschavtalet 2023

enligt nedan, såvida inte utgående lön redan överstiger lägsta timlön jämte tillägget. Regler för genomslagseffekt ska tillämpas. Fr.o.m. den 1 januari och 1 juni Efter 1 år: 3,16 kr. och 3,24 kr. utöver lägsta timlön enligt ovan Efter 3 år: 4,04 kr. och 4,14 kr. utöver lägsta timlön enligt ovan.

Minimilön sverige timlön

 • Lägsta lön i Unionens kollektivavtal. I Unionens kollektivavtal benämns minimilön oftast som ”lägsta lön”. Syftet med ”lägsta lönen” är att den är den lägsta lön som arbetsgivaren kan betala dig när du är ny och oprövad på arbetsmarknaden.

 • If metall avtal lön

  Avtal klart: Så stora blir årets löneökningar. Nya avtal inom industrin skrevs under på fredagen. Lönerna höjs med 7,4 procent i ett tvåårigt avtal - det är det nya märket. Avtalens lägsta löner höjs med 1 kronor.

   If metall lägsta lön 2023

  timlön, exkl. övertids-tillägg [1] Förändring från juni , procent Procentuell andel övertid, juni Genomsnittlig timlön, inkl. övertids-tillägg [1] Förändring från juni , procent ; B-S exkl. O Totalt: , ±: 0, 3,2: 2,0: 2,1: , ±: 0, 3,3: B: Gruvor och mineralutvinningsindustri: , ±: 2,
 • lägsta timlön 2023

 • Minimilön sverige timlön

 • If metall kollektivavtal 2023 pdf

  De bäst betalade kommunerna betalar mer än dubbelt så mycket som de sämst betalande kommunerna. Här kan du hitta några av alla sommarjobb Kommunals rekommendationer för löner för kommunalt sommarjobb var: år minst 74 kronor/timme. år minst 90 kronor/timme.


  Teknikavtalet if metall 2023

  Lost Lands Setlists. Sep 20 Date. Wednesday, September 20, - Sunday, September 24, So far, there are setlists of 3 gigs in one venue. Report festival.

  If metall löneavtal 2023

   Medellönen för en restaurangchef är 32 kronor i månaden brutto innan skatt och prognosen för helåret är att medellönen stiger till ca 33 kronor. Som restaurangchef finns två olika löneintervall (1 och 2). Där 1 innebär en marknadslön på cirka 35 kronor och mer grundläggande arbetsuppgifter.